Цени и условия

                              

Правила

Настоящите „Правилата и обичаите…” на пристанище за обществен транспорт с национално значение - Пристанище Видин ЕООД, уреждат условията, реда и нормите за обработка на посещаващ

Терминали

Територията и акваторията на “Пристанище-Видин” ЕООД представлява публична държавна собственост и е обособена в участъка от км 790 до км 791.300 на р. Дунав.

Акватория

В района на град Видин по десния бряг на р.Дунав по протежение на течението на реката е разположен експлоатираният от “Пристанище-Видин” ЕООД терминал :